×

คำเตือน

Joomla\CMS\Cache\Storage\FileStorage::_deleteFolder JFolder: :delete: Could not delete folder. Path: /home/admin/domains/pathumthanitourist.com/public_html/cache/plg_flexisystem_checkinRecords

white_star.png

ท่องเที่ยววิถีชุมชนแห่งสายน้ำ

white_info.png

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

โรงกษาปณ์ รังสิต มีเนื่อที่ประมาณ ๑๒๘ ไร่ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยการก่อสร้า ...
ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๓ ในการดูแลของสำนักงาน โ ...
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ตั้งอยู่ในเนื้อที่ 62 ไร่ ตำบลรังสิต ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอธัญ ...