องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Average rating

 

          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. หรือ NSM) หรือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วยอาคาร ๓ หลัง ได้แก่ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี (อาคารรูปลูกบาศก์) อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และอาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

อาคารจัดแสดงหลักคืออาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี มีรูปทรงลูกบาศก์ ๓ ลูก เชื่อมติดกันมี ๖ ชั้น มีพื้นที่จัดแสดงประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ในแต่ละชั้นจัดแสดงเนื้อหาต่างกัน เช่น นิทรรศการ

หมุนเวียน ประวัติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงานวิทยาศาสตร์

ในชีวิตประจำวัน และภูมิปัญญาไทย เป็นต้น

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

พิมพ์

youtube
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 1   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 2   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 3   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 4   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 5   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 6   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 7   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 8   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 9   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 10   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 11   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 12   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 13   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 14   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 15   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 16   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 17   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 18   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 19   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 20   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 21   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 22   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 23   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 24   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 25   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 26   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 27   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 28   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 29   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 30   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 31   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Image 32