วัดหงษ์ปทุมาวาส

Average rating

ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปรอก ใกล้กับตลาดสดเทศบาลปทุมธานี ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เป็นวัดที่สร้างโดยชาวมอญที่อพยพมาในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี มีสัญลักษณ์เช่นเดียวกับวัดมอญทั่วไป คือ เสาหงส์ ลักษณะบนยอดเสาเป็นหงส์ หมายถึง  การรำลึกถึงเมืองหงสาวดีในอดีตที่เคยเป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่

ของชาวมอญ ทว่าวัดแห่งนี้มีเสาหงส์ขนาดใหญ่และรูปหงส์สวยงามสะดุดตาจึงได้เรียกชื่อว่า “วัดหงษ์”

ภายในวัดยังมีพระพุทธชินราชจำลองปางมารวิชัย เจดีย์ทรงมอญ จำลองแบบมาจากเจดีย์จิตตะกอง

ในเมืองหงสาวดี วิหารจำลองแบบมาจากกรุงหงสาวดี หลังคาเชิงซ้อน (กุฎาคาร) มีลวดลายประดับสวยงาม

อุโบสถสร้างขึ้นใหม่สถาปัตยกรรมแบบสมัยรัตนโกสินทร์ ประดับช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ ภายในอุโบสถ และรูปหล่อหลวงปู่เฒ่าที่ชาวบ้านเคารพศรัทธา และถาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพพุทธประวัติ ศาลาการเปรียญประดับด้วยไม้แกะสลักสวยงาม

วัดหงษ์ปทุมาวาสได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาหน้าวัด มีพันธุ์ปลาต่างๆ
มากมายที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น ปลาสวาย ปลาเทโพ และปลาเสือ

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

พิมพ์

วัดหงษ์ปทุมาวาส Image 1   วัดหงษ์ปทุมาวาส Image 2   วัดหงษ์ปทุมาวาส Image 3   วัดหงษ์ปทุมาวาส Image 4   วัดหงษ์ปทุมาวาส Image 5   วัดหงษ์ปทุมาวาส Image 6   วัดหงษ์ปทุมาวาส Image 7