พิพิธภัณฑ์หินแปลก

Average rating
2 votes

 

พิพิธภัณฑ์หินแปลก ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้างกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชน เจ้าของคือ คุณบรรยงค์ เลิศนิมิต ภายในพิพิธภัณฑ์หินแปลกได้จัดแสดงหินหายากและหินมีค่าชนิดต่างๆ เช่น หินหยก ฟอสซิล หินธรรมชาติ และหินย้อย ที่ได้มาจากที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ทั่วโลก